Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Daha Yeşil Bir Liman

Tüm faaliyetlerimizde topluma ve doğaya olan sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızla çevresel etkimizi azaltırken tüm süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini üst seviyede tutuyoruz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilir bir dünya için sıfır atık ve iklim değişikliği konularının taşıdığı önemi biliyoruz. Ege Bölgesi’nin en büyük konteyner limanı olmanın bilinciyle tesisimize kazandırdığımız “Sıfır Atık Belgesi” ile çevresel etkimizi en aza indirgiyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirlediği Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, GRI standartları ve paydaş beklentileri doğrultusunda oluşturarak faaliyet alanlarımızın tümünde SOCAR Türkiye’nin vizyon ve hedefleriyle uyumlu olacak şekilde uyguluyoruz.

Ana odağımız iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizden oluşuyor. Bu noktada çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için en iyi ekipman ve teçhizatları kullanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenli olarak sağlayıp olası riskler karşısında koruyucu önlemleri eksiksiz bir biçimde alıyoruz. Tüm işlemlerimizde çevresel etkimizi azaltacak çevreci makine ve ekipmanların kullanımını önemsiyoruz. İş güvenliğine uygun şekilde tasarlanmış liman yapımızla sürekli gelişim ve iyileşmeye yönelik hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında acil eylem çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 17 maddesi bulunuyor. Bunlar, dünyanın karşı karşıya kaldığı ana sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor.

SOCAR Terminal olarak iklim değişikliğine karşı hepimizin sorumlu olduğuna inanarak SKA’ları büyük bir özveriyle destekliyoruz. Çevre dostu prosesleri ve ekipmanları liman uygulamalarımıza entegre ederek yönümüzü sürdürülebilir bir geleceğe dönüyoruz.

SOCAR Türkiye’nin gelişim vizyonu doğrultusunda iş süreçlerimizde ulusal ve uluslararası sektör birliklerinin belirlediği küresel standartlardan da faydalanıyoruz. Bu kapsamda tüm SKA’ları desteklemekle birlikte öncelikli olarak sekiz amaca hizmet ediyoruz. Bunlar: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Amaç 5), Temiz Su ve Sıhhi Koşullar (Amaç 6), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Amaç 8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (Amaç 9), Sorumlu Üretim ve Tüketim (Amaç 12), İklim Eylemi (Amaç 13), Sudaki Yaşam (Amaç 14), Karasal Yaşam (Amaç 15) ve Hedefler için Ortaklıklar’dır (Amaç 17).

Neler Yapıyoruz?